Poradenstvo pri aplikácii olejov a mazív

 • odborné poradenstvo a realizovanie náplní
 • výber najvhodnejších olejových náplní
 • tribologické poradenstvo
 • mazacie plány údržby a obrábania v priemysle
 • mazacie plány pre automobily osobné aj nákladné a zemné stroje

Skúšky v akreditovanom laboratóriu

 • odber vzoriek
 • kompletný rozbor olejov a mazív používaných v osobných aj úžitkových automobiloch
 • kompletný rozbor chladiacich emulzií
 • komplexný rozbor prevádzkových olejov
 • doručenie výsledkov analýzy vzoriek
 • návrh riešenia po výsledku analýzy